През него.

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Скоро отново щеше да има шанс да пътува. Обичаше да путъва. По-рано го беше страх от това. Но сега, беше различно.  Всъщност, всичко беше различно, от както срещна нея. Тя му показа един нов свят. Свят, изпълнен с идеи, цвят, и нежни Изгреви. Свят на закачливи погледи, и преплетени ръце. Свят в който усмивките им се срещаха с битието и му предаваха по-друго значение.  Значението на две хармонично свъразни съзнания. На две сърца, туптящи като едно. На две души, така преплетени, образуващи нещо истинско и цяло. Нещо красиво и неотразимо. Нещо свързано с Вечността.  А той ли? Той искаше отново да пътува. С нея. Навсякъде. И винаги.