Златна рибка

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Не искам три желания.

Имам само едно. И двамата да сме здрави и пак да правим глупости.

Амин.