Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Как се чувствах преди една година ли? Щастлив. Как се чувствам сега ли?Безперспективно зле. Чак ми се мре. Интересно как ли ще се чувствам след още една година…

Leave a Reply