Казват, че мечтите са безплатни. Мечтите ни убиват.
Нямало мечти, които да не могат да се сбъднат.
Несбъднатите мечти. Вампири. Изсмукващи остатъците от разпадналата се на хиляди парченца, жалка действителност.