За контакти

В случай, че някой иска да се свърже с моята натура, оставям няколко възможни форми:

skype: MuXaSta
mail:  dido8909@gmail.com
ICQ:   279-549-710
IRC: YellowDog, Dido, Dark_Master, Rainmaker  (из най-голямата българска IRC мрежа- ShakeIt. Канали- #rock, #YellowDog, #vision)