Здравей

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Минаха 11 години от онази вечер, когато те целунах истински за последно. Там пред бар Париж. Изпращах те пеша, защото не знаех как да си долея вода в радиатора на колата, помниш ли? Знам, че не помниш. И ето ти още нещо странно, докато пиша това, песен. Тази песен.

Глупаво е да живееш в спомени