Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Искам да е преди 11 години. Точка.

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Една прекрасна юнска нощ.
Вървяха. Двамата.
Седнали на пейката насред пустия парк.
И гледаха.
Гледаха захласнато музиката,
рисуваща цветовете си пред тях.

И вдишваха.
Вдишваха дълбоко  радостта от засмените си очи,
целунати нежно от песента на  нощните здезди.
И слушаха. Слушаха блаженния аромат
на божествените летни липи.
Обичам те, каза.
Цветче тук. Цветче там.

D.V.D.