Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Сънувах те.

Преди си го мислех, но сега го виждам съвсем ясно. Преди осем години допуснах  най-голямата си грешка в личен аспект.

Всеки ден след това, плащам цената.