Ей това се казва Куриер

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория
Thursday, December 18, 2014 Location Time
14 Delivered - Signed for by : BUCATRU BAD SAECKINGEN 13:39
13 With delivery courier FREIBURG - GERMANY 10:29
12 Arrived at Delivery Facility in FREIBURG - GERMANY FREIBURG - GERMANY 09:13
11 Departed Facility in BASEL - SWITZERLAND BASEL - SWITZERLAND 07:17
10 Transferred through BASEL - SWITZERLAND BASEL - SWITZERLAND 07:14
9 Departed Facility in LEIPZIG - GERMANY LEIPZIG - GERMANY 05:06
8 Processed at LEIPZIG - GERMANY LEIPZIG - GERMANY 03:20
7 Arrived at Sort Facility LEIPZIG - GERMANY LEIPZIG - GERMANY 02:24
6 Departed Facility in COLOGNE - GERMANY COLOGNE - GERMANY 00:15
5 Transferred through COLOGNE - GERMANY COLOGNE - GERMANY 00:14
Wednesday, December 17, 2014 Location Time
4 Departed Facility in SOFIA - BULGARIA SOFIA -  BULGARIA 21:50
3 Processed at SOFIA - BULGARIA SOFIA -  BULGARIA 21:49
2 Arrived at Sort Facility SOFIA - BULGARIA SOFIA -  BULGARIA 18:55
1 Shipment picked up ROUSSE - BULGARIA 13:16
24 часа по-късно е на място.

Сещам се за твърде много куриери в рамките на страната, на които и 48 часа не им стигат за да пристигнат на място.