Монолози на огледалото. 18

Author: NeMo  |  Category: Опитвам се да пиша ;)

- Страх те е от белия лист, нали умнико?

- Не съм писал монолози на огледалото от 3, а може би 4 години…

-  О, той не бил писал…
-  Струваш ми се познат.
- Защото глупако глупав тогава, когато написа последния монолог, аз бях пред огледалото, а не вътре в него. Тогава се оплаквах, че приличам на плужек…
- Значи добре е станало, че си се скрил там.
- … млъкни. Идиот. ТОгава се оплаквах, че приличам на плужек. Сега обаче, като те погледна, разбирам че понякога когато си мислиш, че си на дъното.. се оказва, че имало и поддъново ниво.
- Поддъново?
-Поддъново.
- Смели думи за едно най-обикновено отражение.
- Ти си отражение.
- За кого точно се мислиш?
- Аз съм ти.
- Кой аз?
- Този, който беше силен. Стабилен. И истински. Всъщност, знаеш ли?

- Какво?

- Не аз съм отражението. Ти си сянката…