Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Странно е,  как точно когато искаш да я чуеш и точно, когато знаеш, че трябва да я чуеш, нея я няма. Тя никога не е била тук. И никога няма да бъде.

Тя е мъртва. Да живее Тя!