Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Как се чувствах преди една година ли? Щастлив. Как се чувствам сега ли?Безперспективно зле. Чак ми се мре. Интересно как ли ще се чувствам след още една година…