За изборите, които правим

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

   Здравей приятелю. Нека да ти разкажа за изборите. Попадал ли си в ситуация, в която си разкъсан, между две решения, и не занеш, кое е правилното? И когато вземеш решение, винаги се чудиш, дали другото такова, не е било правилното… Искам да ти кажа приятелю, че решението, което вземеш е правилно. Каквото и да е, ти трябва да знаеш, че то е правилното. И тряба да живееш с убеждението, че то е правилното, дори и другите да си мислят, че то не е. Това е начинът приятелю, да си сигурен в това, което правиш. Това е изборът, който правиш, и който се случва. Това е изборът на твоя път приятелю. Ти си казал, че пътят ти ще е на там. НИКОГА не допускай, приятелю, някой да те разубеди,  че това е правилният път. Защото тове е правилният път и аз вярвам в това! А ти?

Leave a Reply