Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Истината се крие в риска. Рискът, е основата на щастието. Щастието е този гъдел  в стомаха, който ни носи усмивка. Усмивката. Усмивката е в основата на всичко. Ако я имаш, имаш и всичко друго. Хората трябва да се усмихваме по-често. Баналности.

И в тази връзка- ето нещо усмихващо. С риск да се повторя. Хората си свирят на гайда, цигулка, и бас китара. Забавно ^_^

Leave a Reply