Hard Rock, Hallelujah!

Author: NeMo  |  Category: Музика, Обща каТегория

Винаги са ме радвали подобни клипове. Може би, защото и аз бях аутсайдер в училище. Бла.  Enjoy :)

пп Ютъб са гадни, и трябва да сеч у кне на клипчето за да се гледа то техния сайт. :/

Leave a Reply