Има ли любов всъщност?

Author: NeMo  |  Category: Есеобразно, Обща каТегория

Такава любов,  класическа. Влюбване. Това чисто имагинерно чувство, каращо те да оглупяваш? Някой, някъде ми каза, че любовта, е чувството, което може да придаде смисъл на живота ти. Да те накара да се усмихваш, да гледаш света през засмени очи, да се обичаш изгрева и залеза, да пътуваш из чувствата, да обичаш… Това било да обичаш.  И аз вярвах в това. Всъщност, от преди малко като че ли отново започнах да вярвам. Глупаво е как една песен, може да те върне към стари, погребани, и мъртви идеи, към чувствата. Да де извади от рационалния ти свят. Да се сетиш отново, че  един цвят ими милиарди нюанси, кой от кой, по-красив, и по грабващ. Да усетиш отново нещо топло и живо в гърдите си. Такова чувство. Усещане, трепет, момент… Необосновано, неразрешено, неправилно, и все пак да го усетиш. Напук на всички рационални норми, които си си градил с течение на месеци. Напук на това, в което искаш да се превърнеш, все пак оставаш себе си. Може би тази тиинска история със “За хората и маските”, има някаква доза истина, ако проникнем зад баналщината. Това беше груба дума. Но не се сещам за по-добра. Но не звучи на място. Да прониквем, зад… зад клишираното. Зад желязната завеса… И ако една песен може да те пропука така, какво ли ще стане, ако си заредя плейлиста от онова време… Защо ли го казвам… Отдавна вече го направих.

Thats not the beginning of the end
Thats the return to yourself
The return to innocence.
Love - devotion
Feeling - emotion
(Enigma- Return to innocence)

Въпросът е, има ли изобщо въпрос, или просто не мога да приема новата реалност…  Всъщност, тук не става въпрос за мен. Става въпрос за теб, който и да си. Интересно ми е, вярваш ли в идеята за любовта? Или любов е това, което ни се внушава по филмите? Какво всъщност е това? Да говориш на някого мили думи? Да си завреш езика в устата му? Да го изчукаш? Всъщност, искаш ли да ти кажа какво е любов? Да прегърнеш някого, да затвориш очи, и да не искаш да го пуснеш… Никога… Това е любов. Имагинерно, нали?

Leave a Reply