Интересно ми е…

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Интересно ми е…

Какво беше първото нещо, за което си помисли днес, когато се събуди?

С каква нагласа започна денят ти?

Усмихна ли се поне веднъж?

Успя ли да осъществиш плановете си…

…или плановете ти те погълнаха и не можа да се огледаш…

И все пак ако се огледа, видя ли ме там? На отсрещния тротоар. Седях, и се усмихвах.

А ти усмихна ли се?

Какво прави  вечерта?

Чувстваше ли се удовлетворен от деня?

Беше ли постигнал целите си, плановете си?

Защо ?

За какво си помисли преди за заспиш?

А успя ли да заспиш изобщо?…

Интересно ми е…

Какво беше първото нещо, за което си помисли утре, когато се събуди?

Leave a Reply