Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Чувствам, че 2017-та я минах почти на сън.

Наближава 2018-та.

Спокойно мога да заява с чиста съвест, че 2017-та беше най-лошата година, която съм имал през целия си живот.  И изобщо не преувеличавам.

Последствията то 2017-та, ще ги лекувам и през 2018-та.

2018-та ще е оздравителната ми година.

Leave a Reply