Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Спомням си как на този ден ми каза, че ме обичаш.

Първи път.

Втори път.

Трети ще.

Пети човек.

Стига ми, че аз се разбрах.

Обичам числото пет. ;>

Leave a Reply