Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Hello, you fool, I love you.

До преди две години обичах д аслушам Роксет. Сега също обичам, но не смея да си пусна сам песен. Напомня ми за малкото синьо папагалче, което така обичаше Роксет и което за 24 часа мое отсъствие замлъкна за винаги на 05 януари 2015. Според Мария се казваше Сара. За мен винаги ще си бъде Пешо ПапагалЯ.
Тъжно е. Така и не посмях отново да си взема домашен любимец.

Leave a Reply