Имало едно време…

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

… един шибан, възпален венец на един шибан шибан мъдрец.

Енд ъф стори.

Leave a Reply