Настъпва деня…

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

… в който ти просто си тръгна. И измисли глупава причина за да се оправдаеш. Пред себе си. Не пред мен. Година по-късно се научих да слушам повече главата от колкото сърцето си. Светът е сив без теб. Почти разбрах как  да спя спокойно.

Leave a Reply