Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Тя съществува.

Ще я намеря!

Чуваш ли?!

Ще те намеря!

И ще се обичаме вечно. ;>

Leave a Reply