Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Имало едно време… една лъжа. Голяма, тлъста и отблъскваща. Облечена в чисти и невинни очи, които не знаели какво и от кого искат. За това създавали пожари. И изпепелявали всичко по пътя си.Достатъчно било само да ги погледнеш.

Сбогом, заблудено човече.

Leave a Reply