Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Идва!

Тя идва!
Тази нощ я сънувах. Май.
И тя идваше. Надявам се.

Leave a Reply