Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Всичкото жени е еднакво.

Без изключения.
Как няма един сериозен човек деа…

3 Responses to “”

  1. Рийр Says:

    Хора или жени?

  2. NeMo Says:

    Те щото жените не са хора, Исси. ;>

  3. Рийр Says:

    Ти на нещо дето всеки месец кърви по 10 дена и не мре, човек му викаш? ;>

Leave a Reply