Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Решил съм съвсем скоро да тръгна да пътувам. Има доста места и много хора, които искам да видя. Така че, ако някой иска да се видим (Алексее), моля да се свърже с мен. Или да се научи да си вдига телефона. (Алексее) ;D Или да си прослушва гласовата поща (Мел). Или пък… знае ли някой…

Leave a Reply