Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Напоследък виждам дупка.

И нищо друго освен дупка.

Помогни ми.

Никой друг не може да го направи.
Защото просто няма да му позволя.

Leave a Reply