Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Днес ме питаха, какъв е смисълът на живота ми.

Казах си… това е много философски въпрос. А с годините прогресивно затъпявам. Всъщност май колкото повече задължения имам, толкова по-малко мисля за глобалната картинка. Някак ми се губи общата представа за нещата. После се замислих и в главата ми изникна една много красива песен на БТР.

И тогава се сетих, какъв е смисълът.

Leave a Reply