Искам…

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

… голяма синя кутия.

Да променя някои неща. Да оправя някои грешки.

И да ти донеса усмивка.

Mad man with a box.

Leave a Reply