Опитай…

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

… да се преродиш в пеперуда. Един ден ще летиш. А след това ще умреш. Само за да дадеш живот на още пеперуди. Някои неща са нелепо странни. И нелогично красиви. Вятърът стачкува. Вратата се отваря сама. А на входа стои Истината. Усмихва се и те докосва с топлите си ръце с цвят на смърт. Ледените тръпки пробягват по тялото ти. Поглеждаш я. И виждаш очите й. Господи, очите й…..

Leave a Reply