77 нюанса на сивото

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

В свят, в който цветовете отсъстват. Слънцето не пречупва водните капчици. А дъгата е просто една детска приказка. Полудяваш. Бавно, но сигурно си се запътил към пропаста.  И сънят. Сънят, който се повтаря. Нощ след нощ. След нощ. След нощ.

В полуделите й сиви очи, се четеше дивото желание. Да си отиде.
В глуповатите му сиви очи се четеше нечовешкото желание да я обича завинаги.
А сивите факти говореха, че светът е сив.
Сивият дъдж прерасна в унищожителна сива буря.
А в  сивия гроб, спеше сивото създание, загубило смисъла на цвета си.
77. Сивата истина.

Leave a Reply