Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

dido8909: на гара Самотна?

nirvich: Тя е затворена. Вместо това влакът минава през Гара за двама.

Понякога харесвам оптимизма ти.

Благодаря ти. ;>

2 Responses to “”

  1. Рийр Says:

    Само понякога? :>

  2. NeMo Says:

    ;>
    Но то не съществува! ХЕпи ендът е измислица.

Leave a Reply