Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Един поздрав за Звездица, която взела, че се омъжила! А, честито! Първия човек, с когото се запознах в университета преди 5 години.  И тя като много хора ме забрави. Нормално е. Все пак Дидо си е преходно събитие в живота но повечето хора. ;> Жива здрава.

Leave a Reply