Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Социалният експеримент със съдбата, се оказа точно такъв, какъвто очаквах.

Е, Исси се появи. От някъде цъфна Надя и ми каза, че трябавло да се видим..  Да, след 2 годиншно шляене по чуждите земи, дааа имаше и стари приятели! (Дано да не прочете това… :D). Ходих да гледма тенис маса. Хареса ми. Пичът, който ми я показваше ми беше адаш, но му викали Съни и опредлено ме заглеждаше. Избръснах се. щях да се сбия с един съсед, който не знае правилата за паркиране… Но, нищо съществено. Както и подозирах.

И все пак… нещо е дааааааааааааааааааааааааааа.

Leave a Reply