Ето, той е отново тук…

Author: admin  |  Category: Обща каТегория

И над, черния, мръсен, потънал в прах град, заваля сняг… Бял. Ослепително бял. Като смъртна перелена, надвиснала, над измъчена душа. И докосна земята… И земята вече не беше толкова черна… Чистият сняг беше омърсен… Ненаситната поемаше всяка една снежинка, и я превръщаше в част от себе си. Вече нямаше сняг… Имаше киша…

Или нещо такова. (+ Днес направих две завръщания. И съм много доволен от себе си. Все пак миналото не е толкова лошо нещо. И цял ден писах програма, която се оказа грешна… И мразя скайпът ми да писука. И да, не знам. (+

Leave a Reply