Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Сменям плана.

Нямам си никаква идея какво ще правя през 2012-та.

Нямам си никаква идея какво точно ще се случи.

Нямам си никаква идея, дали най-сетне ще мога да ти обясня колко много всъщност те обичам… и дали има някаква минимална верояност ти да ми отвърнеш…

Нямам си никаква представа даже, дали ще стана инженер.

Нямам идея даже дали ще доживея следващата Нова Година.
Напоследък изпитвам странното желание просто да полетя от някъде. Някакъв кратък миг на Край, последван от вечно спокойствие.

Или пък не.

Фактът, че няма съдба ни дава толкова идеи. Толкова представи. Толкова блянове. Какво точно ще се случи утре? Вдругиден? Нямам си никаква представа. И точно това е красивото.

Чъ ти Нъгагм Гъ-то (:

Leave a Reply