Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Един пич провел разследване и какво се оказало?

Изводите са доста интересни. На въпроси, които всички знаем. Мъжете казват- Не, не може мъж и жена да са просто приятели. Жените казват- да може. В последствие се оказва, че те си имат напредстава, че 90% от просто “приятелите” си падат по тях. И освен всичко, това им харесва.

Гъдела да знаеш, че някой те харесва. Независимо дали ти можеш да му отвърнеш, това те кара да се чувстваш добре.

Това е гнусно.

Целият апартамент е пълен с дървени стружки. Заради електричеста шкур-машина, един зле преценен фризер и една врата, която се разминава със няколко милиметра.

Това също е гнусно.

Ще си рупам царевица.

Вкусно.

Момиченцето от този клип винаги ми е напомняло за Маги. Не знам защо.

Leave a Reply