Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Реших. Време е.

Тук.

Зад желязната порта- път.

Погали я нежно.
Тя се отваря.
А пред пътя бодро крачи Край

Leave a Reply