Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Отдавна не съм писал. Защото ми е празно. Липсва ми нещо основно. Лилавият поглед, който ми даваше ти. Имало едно време едно самотно сърце, ходещо ръка за ръка с нечовешка, непоносимо животинска, реално истинска агония…

Leave a Reply