Там.

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория, Опитвам се да пиша ;)

Там.
в тихия ъгъл на своите емоции,
я виждаш - светка нежно,
красиво,
гальовно.
Измамната светлина на светулка,
не бе светулка.
Тази що зовеше “Обичам те”,
и гузно гледаше  встрани.
Тази що ти искаше,
и даде й всичките истини.

Тази що ги взе с готовност,

и  в огъня ги хвърли.

ПЕПЕЛ! ПРАХ!

Огънят на твоя блян.

Безмълвното нейно  аз.

Да преоткриеш  стар албум.

И нов да го назовеш.

В една празна стая,
обитаванa от отдавна невиждащи очи…

DVD

Leave a Reply