Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

хей.
хей.

Тази ноще те сънувах. Беше… Прекрасна.

Leave a Reply