Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Блогът ми ще съществува отново, Исси.

През деня успявам дае се разбера с ума си.

Нощем. Сънищата. Не мога да спра да сънувам.

Leave a Reply