Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Дайте ми легло. С две възглавници, три одеала и нощно шкафче за лаптопа. Аз ще ви кажа какво ще ги правя…

Leave a Reply