Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Човек се учи докато е жив. И после умира.

Човек чувства докато е жив. И после умира.

Човек израства докато е жив. И после умира.

Човек живее докато е жив. И после умира.

Човек обича докато е жив. И отвъд.

Любовта не е чувство.

Тя е смисъл. Идейност.

Път. Всичко.

Елмаз и стъкло.

Leave a Reply