В началото на времето.

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

- Какво правиш?
- Чакам я.
- И къде е тя?
- Там. в началото на времето.
- И ти я чакаш?
- Да.
- Но тя каза да не го правиш.
- Така е.
- Тогава защо я чакаш?
- Заради надеждата.
- Надежда?
- Надеждата, която съм виждал в очите й.
- Това са глупости. Обсебен си.
- Може и така да е.
- Излез с друга. Животът е пред теб.
- Не, Отражение мое. Аз ще я чакам.
- Не може да си толкова глупав.
- Не съм глупав. Просто съм влюбен.
- Строиш пясъчни замъци, глупако…
- … и знам, че приливът НЯМА да ги отнесе.