Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Аз съм тъп тъп, тъп, тъп, тъп, тъп тъпак, който пак се влюби…