Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Мрак. Страх. Грозна безнадежност.
Здравей. Аз съм ти.
Изродено. Изкривено. Пречупено.
Часовникът бавно отмерва Времето - към неизбежната Вечост.
Аз съм ъгълът -  на липсващата перспектива.
Съществувам.
Ще ти покажа Пътя.
Към тихата, безкрайна обвивка на бездиханния Край.