Сутрешна красота

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Малко хора могат да го оценят, но това наистина е Красота.