Коледно пожелание

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Пожелавам си, пожелавам си, пожелавам си… Пожелах си. И го желая повече от всичко.